Sinds de burgemeester van Den Haag op 28 juni j.l. de eerste fles Haagsche Broeder Prior in ontvangs...